Posted on / by Azimut / in Uncategorized @ro

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității TEAM AZIMUT SRL prin dezvoltarea unei activități noi” – Anunț de presă

Data: 26.03.2019

Societatea TEAM AZIMUT SRL a implementat începând cu 15.07.2016 şi având ca termen de finalizare data de 31.03.2019, proiectul „Creșterea competitivității TEAM AZIMUT SRL prin dezvoltarea unei activități noi”, cod SMIS 105365, în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivitătții întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul a avut o valoare totală de 1.040.892,63 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, de 578.946,92 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 102.167,10 lei. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul și-a îndeplinit obiectivele stabilite, și anume:

  • Asigurarea infrastructurii informatice necesare pentru demararea unei noi activități economice în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare,
  • Dezvoltarea organizațională datorată creșterii numărului de angajați cu 5 persoane, din care 2 pentru persoane din categorii defavorizate, până la finalizarea proiectului.

Proiectul a realizat următoarele rezultate:

  • Deținerea unei infrastructuri informatice formată dintr-un portal web, 7 calculatoare portabile, 2 imprimante și 1 videoproiector
  • Crearea și ocuparea celor 5 locuri de muncă create prin proiect, dintre care 2 pentru persoane din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivel local (municipiul Cluj-Napoca) si regional rezidă în faptul că acesta a contribuit la crearea de noi locuri de muncă pe piața locală și la dezvoltarea unei activități noi în domeniul online.

Date de contact: Tel: 0773812860; E-mail: contact@happy-employees.eu

Link către comunicatul de presa

Lasă un răspuns