Diagnoza este un program complex care se realizează pe trei niveluri de profunzime, aplicând mai multe instrumente specifice. Dacă la început folosim un set de chestionare pentru a identifica ierarhia internă a unui grup, nivelul de stres al angajaților, cel de bunăstare sau de satisfacție la locul de muncă, în a doua fază verificăm și aprofundăm informațiile cu ajutorul interviurilor semi-structurate sau a focus grupurilor și completăm imaginea de ansamblu, în cea de-a treia fază, intervievând în mod individual managementul companiei.

NIVELUL 1 (DE BAZĂ) - APLICAREA DE CHESTIONARE

  • A. Sociograma mapează relațiile informale din cadrul echipei
  • B. Chestionarul de măsurare a nivelului de stres
  • C. Chestionarul de WELL-BEING măsoară nivelul de bunăstare al angajaților din companie.
  • D. Chestionarul de diagnoză generală
  • E. Chestionarul de măsurare a satisfacției angajaților
  • F. Chestionarul de măsurare a comportamentelor civice și contraproductive

NIVELUL 2 - INTERVIU/FOCUS GRUP

În urma realizării diagnozei de bază de nivelul 1, prin aplicarea unui chestionar, urmează să verificăm această informație prin abordarea mai în profunzime a dimensiunilor sondate la nivelul anterior prin interviuri individuale sau focus grupuri.

  • Interviul semi-structurat
  • Focus Grupul

NIVELUL 3 - INTERVIU MANAGEMENT

Ca un ultim nivel de profunzime în ceea ce privește descoperirea provocărilor și nevoilor organizației și care completează informațiile colectate pe parcursul celorlalte două niveluri de diagnoză, interviurile individuale cu managementul companiei reprezintă un filtru necesar verificării acurateței acestor date.

Descarcă acum broșura noastră despre instrumentele de diagnoză!