Activitatea noastră este similară actului medical.

În prima etapă consultăm echipele și membrii lor pentru a stabili un diagnostic în urma căruia să putem interveni cu soluții. Diagnoza pe care o oferim are mai multe niveluri de profunzime, în funcție de acuratețea, cantitatea și calitatea rezultatelor dorite.

Ne este imposibil să realizăm o diagnoză corectă fără a construi împreună cu angajații tăi, mai întâi, o relație bazată pe încredere deoarece atingem puncte nevralgice și primim acces la informații sensibile. Tocmai din acest motiv asigurăm confidențialitate deplină celor implicați. Stabilind deja aceste relații de încredere, diagnoza se transformă dintr-un demers cu potențial invaziv, într-o inițiativă plăcută pentru cei implicați în proces.

Succesul unei diagnoze nu constă în rezultatele aduse de fiecare instrument aplicat, ci în relevanța acestor rezultate pentru client și angajații acestuia, în sensul identificării cu precizie a nevoilor și provocărilor din organizație.

Așadar, instrumente precum sociograma, chestionarele de măsurare a satisfacției angajaților, a nivelului de stres sau a nivelului de bunăstare al acestora asigură livrarea unor rezultate cantitative precise.
Ulterior, aplicarea de interviuri individuale, focus grupuri, discuții cu managementul și ședințele de buy-in completează instrumentele cantitative prin creșterea nivelului de calitate al informațiilor chestionate.

Diagnoza identifică aspectele și dimensiunile care necesită îmbunătățiri.

Ulterior, ne concentrăm asupra acestora și intervenim, aplicând soluții specifice și personalizate, adică un set de activități structurate prin care abordăm diferite aspecte ale organizației. Programul dezvoltat pentru implementarea soluțiilor vizează o abordare multidirecțională, ieșind astfel din tiparele clasice de propuneri de training și activități de formare profesională.

Soluțiile propuse au ca obiectiv generarea schimbării comportamentelor oamenilor, procedurilor sau a culturii organizaționale și folosesc metodologia învățării active. În plus, sunt bazate pe principiile educației non-formale și a învățământului hibrid (blended learning).

Înainte de a participa la un curs facilitat de un trainer participanții se pot familiariza cu anumite concepte prin participarea la programe de training virtual sau de microlearning.

Obiectivul principal al experienței în clasă se bazează pe aplicații practice, astfel încât participanții să înțeleagă în profunzime subiectele și să poată studia în ritmul lor propriu. Procesul de învățare nu trebuie întrerupt după training. De aceea recomandăm extinderea experienței dincolo de clasă (fizică sau virtuală) prin intermediul unei platformei dedicate.

Soluțiile de învățare pe care le livrăm sunt:

  • Training Clasic (față în față)
  • Training Online (în clasă virtuală)
  • Team Building
  • Team Building Virtual
  • Coaching Clasic (față în față)
  • Coaching Online
  • Customizare eLearning
  • Microlearning

Intervențiile noastre au succes în măsura în care generează schimbarea comportamentelor oamenilor, procedurilor sau a culturii organizaționale și asigură sustenabilitatea acestor schimbări. Instrumentele specifice pentru măsurarea impactului și a schimbării generate sunt: chestionarul de evaluare a competențelor tehnice și chestionarul de evaluare a schimbărilor comportamentale.

Pentru asigurarea sustenabilității și follow-up folosim:

Platforma online de micro-învățare updateED.com

care oferă acces la conținutul livrat în training, împachetându-l sub forma unor pastile de învățare, ușor de asimilat și la îndemână oricând, de pe orice dispozitiv.

Standardizarea competențelor prin procedurizare

care presupune integrarea noilor competențe, dobândite de angajați, în munca de zi-cu-zi, prin crearea unor standarde de calitate și proceduri în acest sens.

Coaching-ul individual sau de echipă

prin care reușim într-un mod eficient și uman să înlăturăm rezistența la schimbare și frica de eșec a angajaților în urma unei intervenții.

Programul Champions

care presupune crearea unui plan de sustenabilitate de a cărui implementare vor fi responsabili angajații “campioni”, adică cei care au dat dovadă de implicare, proactivitate și care au avut rezultate maxime în urma evaluărilor.