Posted on / by Azimut / in Uncategorized @ro

Programul Operațional Regional (POR 2014-2020) – Anunt de Presă

Data: 31.05.2018

Societatea TEAM AZIMUT SRL derulează începând cu data de 04.04.2018, proiectul „Creșterea competitivității TEAM AZIMUT SRL prin dezvoltarea unei activități noi”, cod SMIS 105365, în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivitătții întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Pentru mai multe detalii, accesează documentul informativ AICI

Lasă un răspuns