Posted on / by Azimut / in Contribuții Today Software Magazine

Generațiile de pe piața muncii și angajabilitatea-

Articol apărut în numărul 50 al revistei Today Software Magazine
angajabilitate TSMÎn linia celor patru generații se ridică acum o serie de întrebări: Cum văd generațiile diferite perspectiva angajării? De ce calități am nevoie pe plan profesional pentru a putea fi angajat? Întrebarea la care vom încerca să răspundem în cadrul acestui articol vizează diferențele – dacă sunt- de abordare a domeniului angajării la cele trei generații, Baby Boomers, Generația X și Generația Y. Deoarece Generația Z este încă abia la începutul integrării pe piață, am decis să nu o luăm în considerare.

Mai întâi, ce înseamnă, de fapt, angajabilitatea? Ce presupune acest termen? În 2007 Rothwell și Arnold definesc angajabilitatea/employability ca fiind percepția unui individ cu privire la caracteristicile care îi permit să ocupe forța de muncă, adaptabilitatea la cererile de ocupare a pieței de muncă, acomodarea la schimbările organizaționale, ale pieței. Tot în acest sens, Hillage și Pollard definesc angajabilitatea și ca fiind percepția unui individ cu privire la caracteristicile care îi permit să fie proactiv și schimbător (changeable) în cariera lui.

Generații diferite, percepții diferite. Percepții diferite, procese diferite. De aici apar și viziunile diferite cu privire la angajabilitatea în rândul celor trei generații. După cum afirmam, fiecare generație în parte pornește cu un set de calități, care în percepția lui îl fac să fie angajabil. Literatura psihologică sugerează că membrii din generațiile X și Y au percepții mai ridicate cu privire la angajare, față de Baby Boomers. În comparație cu Baby Boomers, indivizii din generațiile X și Y sunt privite ca persoane care au nevoie de mai mult feedback, petrec mai puțin timp într-o poziție/post și resimt un angajament mai scăzut față de o organizație. Acești factori sunt în strânsă legătură cu percepțiile angajabilității. Într-un studiu, Zemke și colaboratorii săi au sugerat că indivizii din Generația Y, cei care acum își finalizează studiile și intră pe piața muncii, se adaptează mai ușor decât indivizii din Generația X și Baby Boomers. Mai mult, literatura arată că Generația Y pune un accent mult mai mare pe concentrarea lăuntrică(interioară) asupra carierei personale. Tot aici, odată cu globalizarea și evoluția ascendentă a tehnologiei, membrii Generației Y, sunt considerați a fi mai performanți în ceea ce privește tehnologia, decât celelalte generații.

Rămânând în același registru al abordării calităților de către cele trei generații, Zemke afirmă că Generația Y este caracterizată drept mai optimistă decât Generația X sau Baby Boomers, o caracteristică mai potrivită cu angajabilitateaunei persoane. Pentru a avea o privire de ansamblu mai clară vom expune punctual calitățile care fac un individ să fie angajabil. Alți factori care definesca angajabilitatea sunt valorile întâlnite la locul de muncă, preferințele de muncă și caracteristicile de muncă.

a81

După cum se poate observa în rândul factorilor expuși în tabel, care întregesc percepția individului despre angajabilitate, calitățile, caracteristicile sau preferințele sunt particulare, individualizate și se formează un contrast accentuat între generații când vine vorba despre piața muncii. Puțini sunt factorii care se aseamănă de la generație la generație, deoarece stilurile personale se formează și se dezvoltă odată cu vârsta. Astfel, percepțiile despre angajabilitate fac referire într-un mod diferit la „atributele” pentru angajare, cum sunt angajabilitatea, identitatea și cariera, capitalul uman și cel social.

Dacă pentru cei din Generația X, angajabilitatea este percepută mai negativ, pentru indivizii Generației Y, angajabilitatea este percepută cu optimism și pornesc mult mai pozitiv pe această linie. Aducând și indivizii din categoria Baby Boomers,angajabilitatea este percepută într-o notă mult mai negativă față de Generația Y și ușor apropiată față de Generația X. Adăugând noi factori, percepțiile se schimbă și cuprind altă formă. Prin urmare, se poate spune că pentru cei care sunt deja pe piața muncii și recrutează persoane noi, se ridică un nivel de dificultate în adaptarea stilului la generația întâlnită. Mai apoi, dificultatea apare în momentul orientării unei politici sau a unui stil de muncă la contrastele ușor observabile dintre generații.

Autor:

Diana Costa- Administrative Coordinator
Livrare: Teambuilding,Training
Email: diana.costa@happy-employees.eu
LinkedIn


Lasă un răspuns